10 راز یک معلم موفق

10 راز و ترفندی اصولی برای یک معلم حرفه ای

فروشنده:

admin


موضوعات :

عمومی -

عمومی -


منابع:

فعالیت ها -

برنامه ریزی درسی -


مناسب برای پایه :

دهم

یازدهم

دوازدهم


رتبه ی محصول
معلم ایرانی

کلیپ آموزشی ویژه معلمان ابتدایی

فروشنده:

admin


موضوعات :

عمومی -

عمومی -


منابع:

ارزیابی -

فیلم های آموزشی -


مناسب برای پایه :

مهدکودک

پیش دبستانی

اول

دوم


رتبه ی محصول