استادین

دنبال کننده

دنبال کن
رتبه ی فروشگاه
۰ نظر

بازار آنلاین فروش ، خرید و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ویژه ی معلمان

کلیک طلایی

راز و رمز فروشگاه های اینترنتی

فروشنده :

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -


منابع:

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

دوازدهم


رتبه ی محصول
محصول فروشی

محصول فروشی ریالی محصول فروشی ریالی محصول فروشی ریالی

فروشنده :

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

مطالعات اجتماعی -

جامه شناسی -


منابع:

ایده های پژوهشی -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

سوم

چهارم

هفتم

هشتم


رتبه ی محصول
امیرسالار

افزایش انگیزه دانش اموزان

فروشنده :

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

مطالعات اجتماعی -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

هفتم

یازدهم


رتبه ی محصول
امیرسالار

افزایش انگیزه دانش اموزان

فروشنده :

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

مطالعات اجتماعی -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

هفتم

یازدهم


رتبه ی محصول
امیرسالار

افزایش انگیزه دانش اموزان

فروشنده :

Ostadin


موضوعات :

روان شناسی -

مطالعات اجتماعی -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

هفتم

یازدهم


رتبه ی محصول
;