محصولات با تخفیف 40 دردصد
تست

ثقثقثق

فروشنده :

mehrdadkhan


موضوعات :

علوم تجربی -


منابع:

ارزیابی -


مناسب برای پایه :

یازدهم


رتبه ی محصول
معلم ایرانی

کلیپ آموزشی ویژه معلمان ابتدایی

فروشنده :

admin


موضوعات :

روان شناسی -

عمومی -


منابع:

ارزیابی -

فیلم های آموزشی -


مناسب برای پایه :

مهدکودک

پیش دبستانی

اول

دوم


رتبه ی محصول
۱۰ راز یک معلم موفق

10 راز و ترفندی اصولی برای یک معلم حرفه ای

فروشنده :

admin


موضوعات :

روان شناسی -

عمومی -


منابع:

فعالیت ها -

برنامه ریزی درسی -


مناسب برای پایه :

دهم

یازدهم

دوازدهم


رتبه ی محصول
تست ۲

تست کلی

فروشنده :

mehrdadkhan


موضوعات :

ریاضی -

زبان انگلیسی -

آزمایشگاه -


منابع:

برای والدین -

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

نهم

دهم


رتبه ی محصول
تست

قفقف

فروشنده :

mehrdadkhan


موضوعات :

هنر -


منابع:

تکنولوژی در تدریس -


مناسب برای پایه :

دوازدهم


رتبه ی محصول